Tuesday, August 9, 2016

82%水份红曲双色鲜奶油面包和吐司

法國粉或高筋麵粉 100% (我用职人 )
冰水 22%
鸡蛋 20% 
動物性鮮奶油 40%
速發酵母 1.2% 
糖 16% (我用 10%)
奶粉 4%
鹽巴 1%

-我用 400g x%
-面团: 787g【550g,237g/5】 
 红曲面团:  200g +  1/2t 红曲=200g
 面团: 350g
-食谱取之愛料理 (她们用500gx%)
-FB Ying Ying Loh

No comments:

Post a Comment