Friday, June 21, 2013

红糖(65度c汤种)笼网吐司高筋面粉 6.6%
清水 33.3%
-65度c,用小火煮出纹路

高筋面粉 78.9%
特幼面粉 21%
奶粉 7.5%
红糖 16.6%
盐 1.1%
酵母 2%
鸡蛋 11.2%
奶水 31.9%
牛油 8.2%
汤种 31.5%

-我用 300g x%
之前用幼糖 15.7%,这次改用红糖 16.6%
-面团:笼网吐司模 550g, Bun 75g x 1粒
-食谱来之 (65度c汤种面包 PG 19)

1 comment: